KontaktinformationUnder tid då tågexpeditionen i Nora inte är bemannad ansvarar en huvdtillsyningsman för trafikledningen vid NBVJ. Tjänsten som huvudtillsyningsman cirkulerar mellan ett antal funktionärer, den för närvarande ansvariga framgår nedan.

Om någon form av arbete i eller i omedelbar närhet till järnvägens område ska utföras, t.ex. skogsavverkning, dikning, ledningsarbete, behov av en ny överfart etc., ska detta alltid i förväg avtalas med NBVJ kansli. Innan själva arbetet påbörjas skall kontakt tas med tjänstgörande huvudtillsyningsman för att få starttillstånd.

Vid akuta situationer, som fel på signalanläggningar, ska huvudtillsyningsmannen kontaktas. Under trafikdagar kan även tågklareraren i Nora kontaktas (via tågexpeditionen) vid t ex brandtillbud längs linjen.


Postadress

Nora Bergslags Veteran-Jernväg

Järnvägsgatan 1

713 31 NORA

Kansli

Normalt bemannat vardagar kl:

09.00-12.00 samt 13.00-15.00

Telefon:

0587-103 04

För trafikinformation
och övriga ärenden.

E-post:

NBJ-arkivet

Hanteras av Arkivcentrum Örebro Län.

019-611 29 00

Ansvarig: Ingemar Karlsson

070-602 30 24

Övriga telefonnummer

Verkstad:

0587-140 50

Tågexpedition Nora Stad:

0587-148 16

Ej för trafikinformation.
Endast för anmälan av
akuta fel.


Huvudtillsyningsman:
2018-12-10 -- 2018-12-16


Claes-Henry Falck
070-336 96 04