NBVJ fordonsförteckning


HNJ Yd 14
SJ Y 547 - SJ ELRB 3807 - SJ Qgz-ä 945 1 789

En av HNJs rälsbussar i Vegby under 40-talet.

HNJs första rälsbussar var liksom många andra järnvägars tillverkade av Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad i Umeå. Rälsbussen korg var liksom dåtidens landsvägsbussar byggd med en plåtklädd trästomme. Utrustningen bestod mestadels av delar från samtida bussar och lastbilar, såsom lyktor, vindrutetorkare, värmesystem m.m.

Motorerna var av Scania-Vabis tillverkning, från början en sexcylindrig bensinmotor på 110 hk. År 1936 byttes motorn mot en kraftigare modell, Scania-Vabis 1664, och eftersom HNJ beställde sina bussar 1937 fick de den nya motorn. Vid förstatligandet blev HNJ Yd 14 omdöpt till SJ Y 547.

På 50-talet, när leveranserna av rälsbussar med stålkorg kommit igång, hade SJ ett överskott på gamla rälsbussar men ett underskott på kontaktledningsfordon. Därför byggdes på huvudverkstaden i Malmö under åren 1956-1959 ett 40-tal Y-bussar om med takbrygga och serviceutrymme invändigt. I början av 60-talet byttes de gamla motorerna ut mot nyrenoverade dieselmotorer av typen Scania-Vabis D611 på 130 hk. Som tjänstefordon överlevde många gamla rälsbussar in på 80-talet.

Vår buss köptes från SJ 1978 och transporterades till Nora 1985. Den användes i början som servicefordon för ban- och signalavdelningarna, men i takt med att skicket blev sämre blev tillfällena att mer sällsynta. 2009 togs den in i vagnverkstaden efter att takbryggan monterats av, tanken är att den på sikt ska återställas till originalskick och återfå sin körsbärsröda färg.

Fd. HNJ Yd 14 i Nora 2007. Foto: Kjell Eriksson

Tillverkare:

Hilding Carlsson Umeå, 1937

Motor:

Scania-Vabis D611

Effekt:

130 hk

Sittplatser:

24

Längd över buffertar:

10400 mm

Vikt i tjänst:

10 ton

Största tillåtna hastighet:

80 km/h