NBVJ fordonsförteckning


SJ Oe 88591
SJ Oms 371 5501

SJ Oe 88591 i Gyttorp 2011. Foto: Johan Olsson

I mitten av 1950-talet var SJ i behov av att modernisera sin godsvagnspark. Trots den rekordstora serien med Ou-vagnar behövde man fler flakvagnar för att ersätta kvarvarande uddavagnar och de äldsta O-vagnarna av standardtyp. Baserad på Ou-vagnen togs en ny vagnstyp med normalt 11 meters flak men 28,5 tons lastförmåga fram.

Vagnstypen, Oe, levererades i över 5000 exemplar och var under 60 och 70-talet en vanlig syn i godstågen. Vid UIC-reformen 1966-1968 döptes vagnstypen om till Oms. NBVJ har ägt många Oe-vagnar sedan flytten till Nora, men den enda som är kvar idag är Oe 88591, byggd av ASJ i Falun 1960. Vagnen används som förråd av banavdelningen, bland annat är en plattformskant i granit lastad på vagnen för närvarande.

Tillverkare:

ASJ Falun, 1960

Lastförmåga:

28,5 ton

Längd över buffertar:

12300 mm

Vikt:

11,5 ton