NBVJ fordonsförteckning


SWB Y3 16
SWB Y 16 - SJ S10 1726

SWB 16 utanför lokstallet i Nora 2008. Foto: Michael Erhardsson

1906 började SWB på allvar att intressera sig för lokaltågen på sträckorna Stockholm-Sundbyberg, Stockholm-Kungsängen och Spånga-Hässelby. Ett konstruktionsförslag togs fram, ett våtånglok med axelföljd 1C1 och största tillåtna hasighet 70 km/h. Loken, som fick littera Y, levererades från Vagn och Maskinfabriken i Falun och vårt lok tillhörde första serien år 1907. Loktypen blev mycket lyckad, och inte mindre än 14 lok byggdes 1907-1918.

Loken blev snabbt uppskattade för sin lugna gång i spåret, den inbyggda hytten och sitt lättåtkomliga, utvändiga maskineri. Däremot visade sig kolförrådet på 2 ton vara för litet, och i samband med nyleveranser av fler lok av typen fick de först levererade utökade kolförråd till 2,6 ton. Efter detta kunde loken användas i persontågen Stockholm-Enköping, Enköping-Västerås och Västerås-Tillberga.

1924 utrustades kvarvarande våtånglok med överhettare, och fick littera Y3 precis som senare levererade lok av typen. Loken gick relativt oförändrade, förutom kolförrådet som ökades i omgångar, i drift fram till andra världkriget då några lok, bland annat nr 16, blev ombyggt för enmansbetjäning för tjänst på sträckan Enköping-Heby-Runhällen.

I samband med förstatligandet 1945 var samtliga lok återställda till tvåmansbetjäning, nu med ett kolförråd på 3,5 ton. Loken blev använda över hela landet och avställdes i början av 1960-talet i beredskapsreserven. När SJ beslutade att skrota alla före detta privatbanelok i början av 70-talet övertog Sundbybergs stad det kvarvarande äldsta loket, nr 16, för uppställning bredvid järnvägen. Där stod loket och förföll i omgångar till 2001, då loket via Järnvägsmusum i Gävle kom till NBVJ. I föreningens regi har loket satts i drift, och till marknadstrafiken 2007, lagom till lokets 100-årsdag kunde SWB Y3 16 rulla för egen maskin igen.

Loket är sedan maj 2013 avställt. Tubsaten är nu utsliten och har ett antal pluggade tuber så loket kan inte användas förrän hela tubsatsen är utbytt. Arbetet med att byta tuber har påbörjats. Tuberna är urtagna (under 2015) och pannan ska nu rengöras invändigt och inspekteras innan det blir aktuellt att montera nya tuber.

Tillverkare:

Vagn & Maskin Falun 1907

Cylindrar:

450/580 mm

Drivhjulsdiameter:

1550 mm

Dragkraft:

5420 kg

Längd över buffertar:

10996 mm

Vikt i tjänst:

54 ton

Största tillåtna hastighet:

75 km/h